Trang chủ Tin tức Sửa chữa nhà cấp 4 có phải xin giấy phép xây dựng không?

Sửa chữa nhà cấp 4 có phải xin giấy phép xây dựng không?

Tóm tắt câu hỏi:

nhà tôi thuộc xã điện hồng, thị xã điện bàn, quảng nam. tôi năm nay có sửa nhà cấp 4( giữ lại phần móng và xây lên một tầng). trước giờ ở thôn tôi chưa thấy ai xin giấy phép xây dựng khi xây nhà cả. nhưng giờ tôi xây, bên quản lý đo thị vào hỏi giấy phép. vậy việc này là thế nào ạ. xin luật sư tư vấn giúp em. e cảm ơn ạ?

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật Xây dựng 2014.

2. Tư vấn:

Giấy phép xây dựng: Là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Theo đó, giấy phép xây dựng bao gồm giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình.

Theo quy định tại Điều 89, Luật Xây dựng 2014, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Xây dựng 2014, trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng:

"2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

l) Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ".


Theo như câu hỏi bạn đưa ra, bạn chưa nêu rõ nhà bạn đang sửa là ở khu vực nông thôn hay đô thị, nên chúng tôi xin phép chia làm 2 trường hợp:

Trường hợp 1, nhà của bạn ở khu vực nông thôn. Theo đó, trong trường hợp này, theo quy định tại điểm k, khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng 2014 sẽ có hai trường hợp xảy ra.

Thứ nhất, nhà của bạn là công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn và không phải nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thì trong trường hợp này, bạn sẽ thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Thứ hai, nhà của bạn là công trình xây dựng ở nông thôn, tuy nhiên thuộc khi vực quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt hoặc nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thì trong trường hợp này, bạn vẫn phải thực hiện việc xin cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp 2,  nhà của bạn ở khu vực đô thị. Theo đó, trong trường hợp này, bạn muốn sửa chữa nhà cấp 4, cụ thể giữ lại phần móng và xây thêm một tầng, tức là đã thực hiện việc sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài. Do đó, căn cứ theo điểm h, khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng 2014, sẽ xảy ra hai trường hợp.

Thứ nhất, nhà của bạn thuộc trường hợp không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc, do đó sẽ rơi vào trường hợp miễn giấy phép xây dựng. Vậy nên, bạn hoàn toàn không phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

Thứ hai, nếu nhà của bạn tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thuộc trường hợp được hưởng miễn cấp giấy phép xây dựng nữa, bạn sẽ phải làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường