Trang chủ Dự án Thi công hoa văn Tòa án tối cao Quận 2

Thi công hoa văn Tòa án tối cao Quận 2

Thi công từ 2016 đến 2017 và đang tiếp tục
Kỹ thuật đúc khuôn mẫu


Chế tạo bán  thành phẩm mẫu 


Lắp dựng sản phẩm lên đầu cột

Sơn hoàn thiện

Đắp chỉ thân cột
Chi tiết dịch vụ
Starts: SAT,14/10/17 at 08:00
Ends: FRI, 14/10/27 23:59 p.m

Toàn Quốc, VN
Liên hệ - 094 110 11 77
Chi tiết dịch vụ
Starts: SAT,14/10/17 at 08:00
Ends: FRI, 14/10/27 23:59 p.m

Toàn Quốc, VN
Liên hệ - 094 110 11 77
Chi tiết dịch vụ
Starts: SAT,14/10/17 at 08:00
Ends: FRI, 14/10/27 23:59 p.m

Toàn Quốc, VN
Liên hệ - 094 110 11 77
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường